Публічний договір – оферта на замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів
Справжня оферта, є офіційною пропозицією ФОП Колотуша Т.А далі за текстом - «Продавець», укласти Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин «Я мама»  yamama.in.ua  , далі по тексту - «Договір», і розміщує Публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця yamama.in.ua
Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця (акцептом) укласти електронний договір купівлі-продажу товарів, вважається факт оплати Покупцем замовлення на умовах цього Договору, у строки та за цінами, вказаними на Інтернет-сайті Продавця.
Ціна і доставка Товару
Ціни на товари визначає Продавець самостійно. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку, в залежності від кон’юнктури ринку. Ціни вказані в гривнях.
Вартість доставки формується з урахуванням ваги, габаритів, кількості тощо.  Продавець може вказати приблизну суму доставки, або прорахувати точну, за домовленістю із Покупцем. Ціна для Покупця залишається незмінною на момент Оплати Товарів.
Вартість доставки сплачує Покупець, якщо не вказана «Безкоштовна доставка»,  за тарифами Перевізника.
Продавець може вказати дату відправки товару і орієнтовний строк доставки.
Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюється способами, зазначеними на сайті, в розділі «Оплата і Доставка»
Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту находження Продавцю коштів на розрахунковий рахунок.
При отриманні товару Покупець, або його представник, зобов’язаний у присутності представника Перевізника перевірити відповідність Товару – саме цілість пакування, цілісність вантажу, комплектацію, кількість, найменування Товару.
Покупець або його Представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/товарно-транспортній накладній, що претензій немає, кількість, зовнішній вигляд, комплектація – все відповідає замовленню і влаштовує Покупця, або його Представника.
Право власності та ризик випадкової втрати/пошкодження Товару переходить до Покупця, або його представника, з моменту отримання Товару Покупцем, або його представником в місті поставки Товару, при самостійній доставки товару від Продавця, або служби Доставки (перевізника)
 
Права та обов’язки Сторін
Продавець зобов’язаний передати Товар Покупцю у відповідності до умов цього Договору та замовленню Покупця.
Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ третім особам, за винятків, передбачених законодавством.
Покупець зобов’язується до моменту укладання Договору ознайомитися з його змістом, умовами, цінами на Товар, запропонованими Продавцем на сайті.   
Покупець повинен повідомити всі потрібні данні для доставки замовленого Товару.
Повернення Товару
Покупець має право на повернення Товару належної якості Продавцеві, якщо Товар не задовільнив його формою, габаритами, кольором або з інших причин не може бути використаним за призначенням протягом 14 днів, не враховуючі дня купівлі.
Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не був у використанні, збережено маркування, пакування, комплектацію, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ.
Повернення Покупцеві вартості Товару належної якості здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем за умови дотримання вимог про повернення Товару належної якості, чинним законодавством України.
Повернення Товару належної якості за адресою Продавця,  здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем не відшкодовується.
У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити вимоги Продавцеві, передбачені Законом України «Про захист прав споживачів». При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
Розгляд вимог, встановлених законодавством України «Про захист прав споживачів» продавиться Продавцем за умови надання Покупцем документів, передбачених чинним законодавством України. Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві в наслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб, непереборної сили.
Покупець не має права відмовитися від товару належної якості, що має індивідуально-визначні  властивості, якщо зазначений Товар може бути використаний виключно Покупцем, який його придбав. ( в т.ч. за бажанням Покупця не стандартні розміри, характеристики, зовнішній вигляд, комплектація тощо).
Повернення Товару, у випадках, передбачених Законом та цим Договором, здійснюється за адресою, вказаною в розділі «Контакти».
 
Відповідальність
Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.
Продавець не несе відповідальність за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної/помилкової інформації.
Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень до цього Договору.  
Продавець або Покупець звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна/військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли не по волі Продавця/Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання одразу повідомляє іншу сторону.
Конфіденційність і захист персональних даних
Надаючи свої персональні данні на сайті інтернет-магазину при реєстрації або оформленні замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (утому числі передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії  такої згоди.
Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам в третім особам, що діють на підставі з Продавцем, в тому числі і для виконань зобов’язань перед Покупцем, а  також  у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.
Інші умови
Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.
Усі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.
 
ФОП Колотуша Т.А
ІПН 2817419901
МФО 305299
Телефон 097-698-75-31